GIỚI THIỆU  TRƯỜNG MẦM NON 24 THÁNG 3

   Địa chỉ:  Phường An Xuân , TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Email:  ......................

Điện thoại: .................

 

1. Mô hình hoạt động: .................

2. Đội ngũ giáo viên: ..........................................................

3. Mục tiêu đào tạo: 
..............................

4. Phương châm giáo dục: 
5. Phương thức hoạt động của trường: 
.......................