Chương trình: “Hướng về TP .HCM trong đại dịch Covid”Của Chi Đoàn Mẫu giáo  Bình Trung